درباره خدمات

خدمات مشتریان همگام تابان آسیا(همتا)


امروزه عوامل مختلفی از جمله ازدیاد شرکت های تولید کننده و رقابت تنگاتنگ در حوزه های تولید ، بازاریابی و فروش باعث شده کیفیت و سرعت در ارائه خدمات پس از فروش معیار مهم و تاثیر گذاری در انتخاب محصول توسط مشتری به شمار آید.

از این رو شرکت همگام تابان آسیا با رویکردی ویژه مبادرت به احداث و ایجادی واحد خدمات مشتریان در دل مجموعه خود نمود تا بوسیله آن از همان بدو تولید بتواند به بهترین نحو به مشتریان خود ارائه خدمت نماید.

ما بر این اعتقادیم که ارائه خدمات بهینه بدون در نظر گرفتن هزینه مالی برای شرکت زیان آور نیست و این امر میتواند باعث رشد تعداد مشتریان وفادار گردد.سخن آخر

تشکیل واحد خدمات مشتریان همتا آغازه پیمان و تعهدی است که پرسنل این واحد با یگدیگر بسته ، دست در دست یکدیگر نهاده و عزم خود را در راستای ارائه خدماتی با کیفیت بالا ، جزم نموده  که در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد شد.

امیدوار است در جهت خدمت به میهن و مردم عزیز کشور، بتوان گامهای مثبتی برداشته و در این راه از خداوند متعال یاری و مدد می طلبیم.